Sjukgymnastik

Sjukgymnastik innefattar olika behandlingsmetoder som syftar till att förbättra rörelseförmågan efter skador i muskulatur och leder, till exempel vid belastningsskador som musarm, impingement i axeln, artros eller frakturer men kan också vara att träna upp en svag muskulatur. Sjukgymnastik används för att underhålla eller få tillbaka, rehabilitera, och möjliggöra bästa rörelseförmåga och för att uppnå ett bra arbets- och vardagsliv. Behandlingsmetoderna bygger på ett samspel mellan den behandlande sjukgymnasten och patientens egna resurser.

Karin Andreason
Leg. sjukgymnast, diplomerad massör

Arbetar med sjukgymnastik, akupunktur, och klassisk massage. Hon har god förståelse för problem som kan förekomma för idrottare men även för motionären.


Behandlingar

Sjukgymnastik barn upp till 12 år 30 minuter.
Sjukgymnastik återbesök 30 min.
Sjukgymnastik nybesök 60 min.