kiropraktik

Vid en kiropraktisk behandling går kiropraktorn igenom patientens sjukdomshistoria och gör en noggrann undersökning av kroppens och ryggradens leder, muskler och nerver. På så sätt klarläggs funktionsstörningar och smärttillstånd som kan behandlas med kiropraktik alternativt hänvisas vidare till annan specialist. Inom kiropraktiken finns många olika behandlingstekniker. Den vanligaste är HVLA-manipulation av kroppens leder. Men även mjukdelsbehandling och rehabiliteringsträning används i det kiropraktiska omhändertagandet. Oftast får man tre till fem behandlingar inom några veckor och därefter utvärderas resultatet.


Agneta Sandgren

Legitimerad kiropraktor.

En kiropraktor behandlar smärta, skador eller besvär som orsakas av störningar i leder, muskler eller nerver. Kiropraktik kan användas i både behandlande och förebyggande syfte.


Pris:

Kiropraktik nybesök 40 min 650 kr
Kiropraktik återbesök 40 min 650 kr
Kiropraktik barn/ungdom under 18 år 30 min 500 kr
Kiropraktisk helhetsbehandling av rygg och kropp 75 min 1000 kr